เที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้าน เส้นทางแอดดิสอาบาบา-กรุงเทพฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

เที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้าน เส้นทางแอดดิสอาบาบา-กรุงเทพฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

27 พ.ค. 2563

389 view

เอกสารประกอบ

news-20200527-193730-549155.pdf