ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง ขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง ขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

27 เม.ย. 2563

225 view