เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเคนยา ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนให้กับห้องสมุดโรงเรียนเซนต์จอห์น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเคนยา ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนให้กับห้องสมุดโรงเรียนเซนต์จอห์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 247 view

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเคนยา ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์จอห์น ชุมชน Korogocho ประเทศเคนยา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนให้กับห้องสมุดดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ