ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือกับเคนยาในทุกด้าน

ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือกับเคนยาในทุกด้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 295 view
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อัครราชทูตที่ปรึกษา นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Lemoshira Moi อธิบดีกรมความร่วมมือทวิภาคีและการเมือง โดยมีนาย Arthur Andambi อธิบดีกรมเอเชีย เข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามและผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับเคนยาในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านกงสุล และความร่วมมือในเวทีพหุพาคี รวมทั้งความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
On 6 Spetember 2022 Ambassador Sasirit Tangulrat and her team paid a courtesy call on Ambassador Moi Lemoshira, Director General Bilateral and Political Affairs Directorate to discuss to further and strengthen bilateral relations between Kenya and Thailand in several areas, such as development cooperation, agriculture, public health, medical tourism, trade and investment promotion, consular affairs, and cooperation in multilateral arena, including the cooperation to combat human trafficking.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ