ไทยกระชับความร่วมมือกับโซมาเลีย/ Thailand and Somalia strengthened partnership

ไทยกระชับความร่วมมือกับโซมาเลีย/ Thailand and Somalia strengthened partnership

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 432 view
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พบหารือกับนาย Mohamoud Ahmed Nur เอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำเคนยา ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางสาขาความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ อาทิ การประมง การสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการคุ้มครองดูแลคนชาติของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ โซมาเลียเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เนื่องจากมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,333 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวที่สุดในแอฟริกา และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การเดินเรือทางทะเลที่ทำสัญแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบ Bab el- Mandeb ที่เชื่อมระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน โซมาเลียจึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง
Thailand and Somalia strengthened partnership
On 5 January 2023, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Kenya met with Mr. Mohamoud Ahmed Nur, the Ambassador of Somalia to Kenya. Both sides discussed a number of areas of mutual benefits, particularly, fishery, health, medical tourism, and protection of the nationals.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ