เอกอัครราชทูตไทยประจำรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวันดา/ The Thai Ambassador to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand to pay a courtesy call on the Deputy Speaker of the Chamber of Deputies of Rwanda

เอกอัครราชทูตไทยประจำรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวันดา/ The Thai Ambassador to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand to pay a courtesy call on the Deputy Speaker of the Chamber of Deputies of Rwanda

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 284 view
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งนำโดย ศ. เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย ศ. กนก วงษ์ตระหง่าน น.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Edda Mukabagwiza รองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวันดาโดยมีนาย Jean Pierre Hindura สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวันดา และนาย Justin Hatungimana ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวันดา เข้าร่วมด้วย
ในโอกาสนี้ ศ. เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ฯ ได้ขอบคุณฝ่ายรวันดาที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะฯ ในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 เป็นอย่างดี และยินดีกับการพัฒนาประเทศของรวันดา โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ขณะที่ฝ่ายรวันดายินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในทุกด้าน พร้อมทั้งชื่นชมไทยในฐานะต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร

On 14 October 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand which consisted of Prof. Emeritus Kraisid Tontisirin, Member of the Senate, Prof. Kanok Wongtrangan, Member of the House of Representatives, Ms. Theerarat Samrejvanich, Member of the House of Representatives, Mr. Anusart Suwanmongkol, Member of the Senate, and Ms. Saratsanun Unnopporn, Member of the House of Representatives, to pay a courtesy call on Ms. Edda Mukabagwiza, Deputy Speaker of Chamber of Deputies of Rwanda, Mr. Jean Pierre Hindura, Member of the Chamber of Deputies, and Mr. Justin Hatungimana, Advisor to the Deputy Speaker of the Chamber of Deputies. The Thai delegation expressed appreciation to the Rwandan side for organizing the 145th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and commended Rwanda for the success in the national development. Meanwhile, the Rwandan side stood ready to deepen cooperation with Thailand and complimented Thailand's success on agriculture and tourism.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ