สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2566

| 312 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในเคนยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคอาหารไทยและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล National Spinal Injury Referral ในกรุงไนโรบี โดยนายแพทย์ Kibet Shikuku ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบริจาคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาล และยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับไทยซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และเคนยาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ