สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมจัดงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเคนยา/ The Commemoration of the ASEAN Day 2023 in Nairobi

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมจัดงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเคนยา/ The Commemoration of the ASEAN Day 2023 in Nairobi

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 380 view
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และชุมชนไทยในเคนยาได้เข้าร่วมงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเคนยา โดยในปีนี้คณะกรรมการอาเซียนกรุงไนโรบี (ASEAN Committee in Nairobi-ACN) ซึ่งประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน 4 ประเทศในกรุงไนโรบี ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อรำลึกวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งครบรอบ 56 ปีของการก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ นอกจากเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในเคนยาแล้ว ยังมีแขกเกียรติยศจากฝ่ายเคนยาเข้าร่วมงาน ได้แก่ นาย Josphat Maikara, Secretary of the Foreign Service Administration กระทรวงการต่างประเทศเคนยา และ นาย Erick Rutto ประธานหอการค้าเคนยา เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังมีนาง Maimunah Mohd Sharif เลขาธิการบริหารองค์การ UN-Habitat คณะทูตประเทศอาเซียน และชุมชนชาวอาเซียนในกรุงไนโรบี เข้าร่วมงานรวมประมาณ 70 คน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-กรุงไนโรบี จำนวน 2 รางวัล โดยมีนาย Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer จากสายการบินเคนยาแอร์เวย์เข้าร่วมงานดังกล่าว

On 8 August 2023, Mr. Torsak Janpian, Chargé d’Affaires a.i. of Thailand, together with the Embassy's officials and the Thai community in Kenya, attended the ASEAN Day Commemoration at the Philippine Embassy in Nairobi, marking the 56th Anniversay of the foundation of ASEAN. Besides ASEAN ambassadors, the ASEAN Day Commemoration was also attended by Ambassador Josphat Maikara, Secretary of the Foreign Service Administration of the Kenyan Foreign Ministry and Dr. Erick Rutto, President of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) as the Guests of Honour, and Ms. Maimunah Mohd Sharif, UN-Habitat's Executive Director, the ASEAN diplomatic corps in Nairobi and the ASEAN community around 70 people. Moreover, there was a lucky draw activity for roundtrip tickets from Nairobi to Bangkok sponsored by Kenya Airways represented by Mr. Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer of Kenya Airways.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ