สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมจัดกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2566 / The activities on the occasion of ASEAN Family Day 2023

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมจัดกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2566 / The activities on the occasion of ASEAN Family Day 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ต.ค. 2566

| 431 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมจัดกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2566 / The activities on the occasion of ASEAN Family Day 2023
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และชุมชนไทยในเคนยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Day) ณ ลานโบว์ลิง ศูนย์การค้า Sarit Centre กรุงไนโรบี โดยในปีนี้คณะกรรมการอาเซียนกรุงไนโรบี (ASEAN Committee in Nairobi-ACN) ซึ่งประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน 4 ประเทศในกรุงไนโรบี ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาเซียนในเคนยา โดยมีกิจกรรม ประกอบบด้วย การแข่งขันโบว์ลิงประเภททีม การแจกรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน และการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากคณะทูตประเทศอาเซียน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเคนยา และชุมชนชาวอาเซียนในกรุงไนโรบี รวมประมาณ 70 คน
On 15 October 2023, Mr. Torsak Janpian, Chargé d’Affaires a.i. of Thailand, together with the Embassy's officials and the Thai community in Kenya, participated in the "ASEAN Family Day" event at Pins Entertainment, Sarit Centre. The activity was attended by the ASEAN diplomatic corps, representatives from the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs of Kenya and the ASEAN community around 70 people. The ASEAN Family Day aims to strengthen the ASEAN community in Kenya as well as to foster ties with the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs of Kenya to further advance cooperation between ASEAN and Kenya.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ