สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ต้อนรับเยาวชนไทยอาสาสมัครจากองค์กร IYF / Young Thai Volunteers from IYF were warmly welcomed by the Royal Thai Embassy in Nairobi

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ต้อนรับเยาวชนไทยอาสาสมัครจากองค์กร IYF / Young Thai Volunteers from IYF were warmly welcomed by the Royal Thai Embassy in Nairobi

24 พ.ค. 2564

106 view
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับเยาวชนไทย 6 คน ที่เดินทางมาทำกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้องค์กร Nartional Youth Fellowship (ITF) ในเคนยา ซึ่งตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เยาวชนทั้ง 6 คนได้ทำหน้าที่ยุวทูตด้านวัฒนธรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เคนยา ในระดับประชาชนต่อประชาชน ให้คนเคนยารู้จักประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Thai Camp ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยและยาสามัญให้เยาวชนไทยทั้ง 6 คน และกำชับให้ระวังตัว พร้อมทั้งดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19


On 24 May 2021, Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador of Thailand to Kenya, welcomed 6 Thai youths to the Embassy who have traveled to Kenya under the International Youth Fellowship (IYF)'s volunteer programme. Through various activities over the past few months including the recent event called "Thai Camp," these Thai youths have been indeed our virtue ambassadors deepening understanding about Thailand among their Kenyan friends and forging closer people-to-people relations between our two countries.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ