สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 145 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้น อุปทูตฯ พร้อมผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ