สอท. ณ กรุงไนโรบี สร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล The Nairobi เพื่อรองรับกรณีมีคนไทยในเคนยาและเขตอาณาติดเชื้อโควิด 19 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สอท. ณ กรุงไนโรบี สร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล The Nairobi เพื่อรองรับกรณีมีคนไทยในเคนยาและเขตอาณาติดเชื้อโควิด 19 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

10 พ.ย. 2563

382 view

น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทย พร้อมทั้งนายนราวิชญ์ องคมงคล เลขานุการโท เข้าพบนาง Margaret Sirima รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล The Nairobi ซึ่งเป็นหนึงในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเคนยาและแอฟริกาตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือเรื่องการมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับโรงพยาบาล ในกรณีที่มีคนไทยในเคนยาและเขตอาณาติดเชื้อโควิด 19 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้สามารถเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งนาง Sirima พร้อมที่จะมีความร่วมมือดังกล่าวกับไทย เช่นเดียวกับที่มีความร่วมมือเช่นนี้กับองค์การสหประชาชาติ (UN) และสถานทูตต่างประเทศในเคนยาหลายแห่ง

องค์การสหประชาชาติ (UN) และ องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับโรงพยาบาล The Nairobi สร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งน่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากนี้ ภายในเดือนนี้ WHO จะส่งทีมแพทย์มาร่วมงานกับโรงพยาบาล The Nairobi ที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วย

สถานการณ์โควิด 19 ในเคนยายังคงน่ากังวล โดย ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ติดเชื้อในเคนยา 63,244 ราย อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีเคนยาได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 13 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น จึงหวังว่าสถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้นในไม่ช้า