สถานทูตไทยแสดง Soft Power ของไทยผ่านงานเทศกาลอาเซียนในเคนยา/ The Royal Thai Embassy presents the cultures of Thailand at the ASEAN Festival in Kenya

สถานทูตไทยแสดง Soft Power ของไทยผ่านงานเทศกาลอาเซียนในเคนยา/ The Royal Thai Embassy presents the cultures of Thailand at the ASEAN Festival in Kenya

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 379 view
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สถานทูตไทยประจำเคนยาได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียนในเคนยา (ASEAN Festival) ณ ศูนย์การค้า Two Rivers Mall กรุงไนโรบี โดยภายในงานฯ ยังมีสถานทูตอาเซียนประจำกรุงไนโรบีอีก 3 ประเทศที่เข้าร่วมงานฯ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ชาวเคนยาผ่านมิติทางวัฒนธรรม นอกจากการร่วมเปิดงานโดยเอกอัครราชทูตและอุปทูตของสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนในเคนยา ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนาย Stanley Kimani รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศเคนยา เป็นผู้แทนรัฐบาลเคนยาและแขกเกียรติยศ
ภายหลังจากพิธีเปิดงาน ได้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นของไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคนยาตา ประเทศเคนยา นอกจากนั้น ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน โดยในส่วนของไทยได้แสดงเซิ้งออนซอนอีสาน และการสาธิตการทำอาหารไทย ประกอบด้วย เมนูข้าวผัดกะเพราไก่ และเมนูข้าวแกงเขียวหวานไก่ ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้เข้าร่วมงาน และปิดท้ายด้วยการจับสลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงไนโรบี-นครดูไบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบินเอมิเรตส์
นอกจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้ว ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารอาเซียน โดยสถานทูตไทยร่วมกับชุมชนไทยในเคนยาได้ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งชาวเคนยาและชาวต่างชาติในเคนยา
On 19 November 2022, the Royal Thai Embassy in Nairobi together with the Indonesian Embassy, the Philippines Embassy, and the Malaysian High Commission, under the umbrella of ASEAN Nairobi Committee (ANC), participated the ASEAN Festival 2022 held at Two Rivers Mall in Nairobi, with the aim of promoting awareness of ASEAN in Kenya through cultures. The opening ceremony was presided over by Mr. Stanley Kimani, Deputy Director of the Asia Directorate of Kenya’s Foreign Ministry as Guest of Honour, along with Ambassadors and Charge d’Affaires of ASEAN embassies in Nairobi.
Among the many activities in the event was a fashion show showcasing traditional fabrics from ASEAN countries, designed and performed by students from Kenyatta University. ASEAN cultural shows also included Thailand’s traditional dance (Sueng Orn Sorn E-Sarn from the northeastern part of Thailand) and cooking demonstrations of two popular Thai dishes namely, Pad Kra Pao Gai and Chicken Green Curry. At the end of the show, there was a raffle draw for the roundtrip air ticket from Nairobi to Dubai sponsored by the Emirates Airlines.
Besides the cultural performances, there were booths selling ASEAN products and food. The ASEAN Festival 2022 had been well-received from the general public, both Kenyans and expats in Nairobi.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ