สถานทูตไทยจับมือสายการบินเคนยาแอร์เวย์ในการส่งเสริมความนิยมไทยในเคนยา/ The Royal Thai Embassy joins hands with Kenya Airways to promote Thainess in Kenya

สถานทูตไทยจับมือสายการบินเคนยาแอร์เวย์ในการส่งเสริมความนิยมไทยในเคนยา/ The Royal Thai Embassy joins hands with Kenya Airways to promote Thainess in Kenya

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 138 view
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พบหารือกับ Ms. Rose Kiseli ผู้จัดการทั่วไปสายการบินเคนยาแอร์เวย์ ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ แสดงความยินดีกับสายการบินฯ ในโอกาสที่สายการบินฯ จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงไนโรบีกับกรุงเทพฯ โดยจะเริ่มเที่ยวบินแรกในวันที่ 21 พ.ย. 2566 หลังจากที่สายการบินฯ หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ Ms. Kiseli ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้การสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงไนโรบีกับกรุงเทพฯ อีกครั้งในรอบกว่า 3 ปี พร้อมกับย้ำว่า ยินดีขยายความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชนของไทยและเคนยา ซึ่งรวมถึงการส่งเสิมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ เชิญชวนให้สายการบินฯ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิญเข้าร่วมงานวันชาติของไทยในเดือนธันวาคมศกนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสายการบินฯ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวเคนยาและชาวแอฟริกันสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
On 11 October 2023, Mr. Torsak Janpian, Chargé d’Affaires a.i. of the Royal Thai Embassy in Nairobi, met with Ms. Rose Kiseli, General Manager for Kenya and North Africa, Kenya Airways. Mr. Janpian congratulated Kenya Airways on the resumption of direct flights between Nairobi and Bangkok, scheduled to begin on 21 November 2023. Ms. Kiseli expressed her appreciation to the Royal Thai Embassy for supporting the flight resumption since its suspension in March 2020 due to the COVID-19 pandemic. Furthermore, she reiterated Kenya Airways’ readiness in strengthening partnership with the Royal Thai Embassy to promote people-to-people connectivity between Thailand and Kenya, which would contribute to the advancement of other areas of cooperation between the two countries, including trade, investment, and tourism.