สถานทูตอาเซียนในเคนยาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ป่า Karura กรุงไนโรบี เนื่องในกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2564 / Tree-planting activity by ASEAN in Nairobi

สถานทูตอาเซียนในเคนยาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ป่า Karura กรุงไนโรบี เนื่องในกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2564 / Tree-planting activity by ASEAN in Nairobi

19 ต.ค. 2564

88 view
สถานทูตอาเซียนในเคนยาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ป่า Karura กรุงไนโรบี เนื่องในกิจกรรมวันครอบครัวอาเซียนประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 สถานทูตอาเซียนประจำเคนยา ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงไนโรบี (ASEAN Nairobi Committee – ANC) พร้อมด้วยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รวม 104 ต้น ที่ป่า Karura กรุงไนโรบี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานวันครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Day) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับทางการเคนยา

ในโอกาสนี้ น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

Tree-planting activity by ASEAN in Nairobi

On 17th October 2021, the ASEAN Embassies and High Commission organized the tree-planting activity at Karura Forest in Nairobi as part of the event “the ASEAN Family Day 2021”. The aforesaid activity aims to raise awareness of the general public about the roles of ASEAN in conserving the nature and addressing the climate change by working closely with the Kenyan concerned authorities.

On this occasion, Ms. Sasirit Tangulrat, the Thai Ambassador to Kenya, together with the Thai diplomats and spouses, planted 24 trees out of the total 104 trees planted by the ASEAN diplomatic corps in Nairobi.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ