ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (9 กันยายน 2565)

ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (9 กันยายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 560 view

2022-08-11_ประกาศ_6-2565_กงสุลสัญจรยูกันดา_(รอบพิเศษ)_9กย65