ประกาศ ฉบับที่ 5/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซเชลส์ (1-2 กันยายน 2565)

ประกาศ ฉบับที่ 5/2565 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศเซเชลส์ (1-2 กันยายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 589 view

2022-08-11_ประกาศ_5-2565_กงสุลสัญจรเซเชลส์_1-2กย65