ประกาศ ฉบับที่ 16/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอรุชา (24 กันยายน 2564) และนครดาร์เอสซาลาม (24 กันยายน 2564) ประเทศแทนซาเนีย

ประกาศ ฉบับที่ 16/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอรุชา (24 กันยายน 2564) และนครดาร์เอสซาลาม (24 กันยายน 2564) ประเทศแทนซาเนีย

9 ก.ย. 2564

29 view

2021-09-08_ประกาศ_16-2564_กงสุลสัญจรแทนซาเนีย_23-27กย64_001