ประกาศ ฉบับที่ 15/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (18 กันยายน 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 15/2564 การให้บริการกงสุลสัญจร ณ ประเทศยูกันดา (18 กันยายน 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 263 view

2021-09-08_ประกาศ_15-2564_กงสุลสัญจรยูกันดา_17-19กย64_001