ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

12 ก.พ. 2564

91 view

ประกาศตารางแสดงราคากลาง_-_Thai_001