ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2566

| 149 view

   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0001    ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0002   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0003    ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0004   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0005   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0006   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0007   ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ_2566_page-0008