บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน เผยแพร่ในนามของ ดร. อภิชาติ จงสกุล

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน เผยแพร่ในนามของ ดร. อภิชาติ จงสกุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ธ.ค. 2565

| 123 view

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน เผยแพร่ในนามของ ดร. อภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “A Day to be as Humble as the Soil" by Dr. Apichart Jongskul ,Deputy Secretary General of the Chaipattana Foundation and the former Director-General of the Land Development Department of the Ministry of Agriculture and Cooperatives.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ