ทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับแม่บ้านไทยในกรุงไนโรบี

ทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับแม่บ้านไทยในกรุงไนโรบี

31 พ.ค. 2564

132 view

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านคนไทยที่พำนักในกรุงไนโรบี มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พบปะทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในเคนยา โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงที่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการพบปะกับคนไทยกลุ่มย่อยเป็นระยะ เช่น คนไทยที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศในกรุงไนโรบี อาสาสมัครเยาวชนไทย เป็นต้น โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของทางการเคนยาอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ