ทูตไทยพบหารืออธิบดีกรมบริการตรวจคนเข้าเมืองเคนยา / Thai Ambassador met the Director General, Directorate of Immigration Services of Kenya

ทูตไทยพบหารืออธิบดีกรมบริการตรวจคนเข้าเมืองเคนยา / Thai Ambassador met the Director General, Directorate of Immigration Services of Kenya

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 248 view

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้พบหารือกับนาย Alexander Muteshi Imbenzi อธิบดีกรมบริการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยและการประสานงานของรัฐบาลเคนยา ที่ Nyayo House ในกรุงไนโรบี ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสำคัญของการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว พ่อค้า นักลงทุน ครูอาจารย์ หรือนักศึกษา และแสดงความพร้อมที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ อย่างเต็มที่ต่อไป

On 12 September 2022, Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador, met with Mr. Alexander Muteshi Imbenzi, Director General, Directorate of Immigration Services, Ministry of Interior and Coordination of National Government of Kenya at the Nyayo House in Nairobi. Both sides have emphasized the importance of cooperation and exchange of information in order to facilitate the movement between the peoples of the two countries, such as tourists, traders and investors, teachers or students. The readiness to prevent and tackle related issues, especially human trafficking, has also be reaffirmed.   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง