ทูตไทยประจำเคนยาส่งเสริมความร่วมมือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติเคนยา

ทูตไทยประจำเคนยาส่งเสริมความร่วมมือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติเคนยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ม.ค. 2566

| 207 view

ทูตไทยประจำเคนยาส่งเสริมความร่วมมือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติเคนยา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำเคนยา  ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Moi Lemoshira  อดีตอธิบดีกรมความร่วมมือทวิภาคี กระทรวงการต่างประเทศเคนยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเคนยา โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน และแทนซาเนีย ร่วมงานเลี้ยงด้วย

ตำแหน่งที่ปรึกษาและรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเคนยา (National Security Advisor /Deputy National Security Advisor) เป็นตำแหน่งที่ประธานาธิบดี William Ruto เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปลายปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติในทุกมิติโดยตรงต่อประธานาธิบดี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงบริบทด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไป

ออท.ศศิริทธิ์ฯ  ออท.ท่านอื่นๆ และนาย Lemoshira แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในเคนยาและในภูมิภาค ทั้งนี้ ออท.ศศิริทธิ์ฯ และนาย Lemoshira เห็นพ้องกันว่า ไทยและเคนยาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของกันและกันได้ พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทนำของเคนยาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค

 

The Ambassador of Thailand to Kenya strengthens ties with Deputy National Security Advisor

On 23 December 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Kenya hosted a dinner in honour of Ambassador Moi Lemoshira, Deputy National Security Advisor, at the Thai Residence. Ambassadors and High Commissioners of Japan, Indonesia, Pakistan, Jordan, Saudi Arabia, Bangladesh as well as Ambassador Arthur A. Andambi, Director of Asia, Austrasia & Pacific Islands, Ministry of Foreign and Diaspora Affairs, also joined the dinner.

Ambassador Sasirit and the guests exchanged their views on fundamental changes in the political and security landscape in Kenya and the region with Ambassador Lemoshira. Ambassador Sasirit reiterated Thailand’s readiness in strengthening ties with Kenya on security issues and admired Kenya’s leading role contributing to peace and stability in the region.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ