ประกาศฉบับที่ 18/2564 เรื่อง ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว | Announcement No. 18/2564 Re: Temporary Measures for the Consular Section

ประกาศฉบับที่ 18/2564 เรื่อง ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว | Announcement No. 18/2564 Re: Temporary Measures for the Consular Section

21 ธ.ค. 2564

128 view

269723978_1763798630485871_4312540452272090600_n 269882678_1763798650485869_3569705845284930621_n