ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เผยแพร่ในนามของนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “A little learning goes a long way..." by Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand.

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เผยแพร่ในนามของนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “A little learning goes a long way..." by Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand.

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 225 view

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เผยแพร่ในนามของนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “A little learning goes a long way..." by Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ