การแสวงหาโอกาสของไทยในคอโมโรส/Hidden Opportunities for Thailand in Comoros

การแสวงหาโอกาสของไทยในคอโมโรส/Hidden Opportunities for Thailand in Comoros

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2566

| 436 view

คอโมโรสเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย แต่มีศักยภาพเป็นตลาดใหม่สำหรับทั้งการลงทุนและการค้ากับไทย โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยว การก่อสร้าง การบริหารท่าเรือ การเดินเรือสินค้าและขนส่งผู้คน การนำเข้าอาหาร และการเกษตร โดยเมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2566 นายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ พบหารือกับนาย Houmed Msaidie รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประมง สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และกับนาง Fatoumai Aki Bazi อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศคอโมโรส
Comoros, an island country in the Indian Ocean, could potentially be a new market for Thai investments and businesses, particularly in tourism, construction, port management, cargo and passenger ferries, foods, and agriculture.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ