การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี 2564

การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี 2564

3 พ.ค. 2564

8 view

กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยสถานทูตไทยในแอฟริกามุ่งมั่นผลักดันผลประโยชน์ไทย 👬ขยายโอกาสผู้ประกอบการ ผสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนานำพาไทยไปสู่การยอมรับ ✈️⛴ ปรับภาพลักษณ์ไทยในแอฟริกา รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จาก https://bit.ly/3e39ir7

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ