การจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี

การจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี

30 ก.ย. 2563

292 view

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ได้จัดการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้นำเข้าจากเคนยาและยูกันดา และผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมการเจรจาการค้า โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการสั่งชื้อภายใน 1 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 14.65 ล้านบาท สำหรับสินค้าที่ผู้นำเข้าสนใจ ประกอบด้วย ข้าวขาว อะไหล่รถยนต์ และเม็ดพลาสติกและโพลิเมอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ได้จัดกิจกรรมการเจรจาดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่ไม่สามารถมีการเดินทางได้ตามปกติ สำหรับผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวสาธารณรัฐเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมลของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ที่ info@ocanairobi.co.ke

 

 

  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ