กงสุลไทยจากสถานทูตกรุงไนโรบี ให้บริการกงสุลสัญจรและเยี่ยมคนไทยในเซเชลส์

กงสุลไทยจากสถานทูตกรุงไนโรบี ให้บริการกงสุลสัญจรและเยี่ยมคนไทยในเซเชลส์

29 พ.ค. 2564

74 view

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายนราวิชญ์ องคมงคล เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทยที่กรุงวิกตอเรีย ประเทศเซเชลส์ โดยมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศไทยเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ดังเช่นที่ผ่านมา และได้มีผู้มาขอรับบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยและยาสามัญให้คนไทยในเซเชลส์ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในเซเชลส์ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกันและกันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยไกลบ้านในเซเชลส์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้พบหารือกับครอบครัวของนาย Joe Chung Faye กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงวิกตอเรีย ซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และผู้แทนสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเซเชลส์ เพื่อติดตามประเด็นคั่งค้างที่จะสามารถสานต่อเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-เซเชลส์ในอนาตตได้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ