กงสุลไทยจากสถานทูตกรุงไนโรบี เยี่ยมคนไทยในเอธิโอเปีย

กงสุลไทยจากสถานทูตกรุงไนโรบี เยี่ยมคนไทยในเอธิโอเปีย

7 พ.ค. 2564

98 view
เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 นายวิสิษฐ์ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา และนายจุฑา เสาวภา เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทยที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในเอธิโอเปีย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับ Mr. Tsegaye Adugna Abebe กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเอธิโอเปีย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งยังได้เดินทางไปเยี่ยมและแจกจ่ายของใช้จำเป็นให้คนไทยในเรือนจำในกรุงแอดดิสอาบาบาอีกด้วย ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยไกลบ้านในเอธิโอเปียได้เป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ