ประกาศรับสมัครงาน

Annoucement No. 2/2567 Visa Section Closed in compliance with the Kenya Gazette Notice No. 5614

9 พ.ค. 2567

ประกาศ ที่ 1/2567 เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงวิกตอเรีย สาธารณรัฐเซเชลส์

7 พ.ค. 2567

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

Short List for the Assistant Administrative Staff Positions

4 ต.ค. 2565

Announcement No. 8/2565: Job Vacancy

20 ก.ย. 2565

Announcement No. 14/2564 Job Vacancy (Embassy Clerk)

22 ก.ค. 2564

Announcement No. 11/2564 : Job Vacancy (Finalist)

11 มิ.ย. 2564