วีดิทัศน์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

04 ก.ค. 64

วิดีโอประกอบ

Thailand: Kitchen of the World EP.3 Thai Food in Kenya Challenge