มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand from 11 January 2022 onwards

มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand from 11 January 2022 onwards

9 ม.ค. 2565

95 view

2022-01-09_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_11_Jan_onwards_TH 2022-01-09_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_11_Jan_onwards_EN  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ