ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

15 เม.ย. 2563

204 view