เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เป็นประธานจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เป็นประธานจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

24 ต.ค. 2563

236 view

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เป็นประธานจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ