สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานทูตไทยจัดงานเปิดตัว Taste of Thai Promotion 2021/ Thai Trade Center,Nairobi in collaboration with the Royal Thai Embassy organized the Taste of Thai Food Promotion launching event

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานทูตไทยจัดงานเปิดตัว Taste of Thai Promotion 2021/ Thai Trade Center,Nairobi in collaboration with the Royal Thai Embassy organized the Taste of Thai Food Promotion launching event

3 พ.ค. 2564

5 view
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานทูตไทยจัดงานเปิดตัว Taste of Thai Promotion 2021 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ห้าง Sarit Center โดยมีผู้แทนบริษัทนำเข้าสินค้าไทย และเหล่า Social Media Influencers Catherine Kamau และ Frankie Justgymit
เข้าร่วมงาน Highlight ของงานนี้คือ การสาธิตทำอาหารไทยโดยเชฟ Ali Mandhry 3 อย่าง ได้แก่ แกงมัสมั่น ไก่ทอดตะไคร้ กล้วยบวดชี ผู้เข้าร่วมงานที่ได้ลองชิมต่างประทับใจในรสชาติอาหารไทย และสนใจทดลองทำอาหารไทยเป็นอย่างมาก สถานทูตขอเชิญทุกท่านร่วมช็อปผลิตภัณฑ์อาหารไทยลดราคาสูงสุดถึง 25% ที่ห้าง Carrefour ที่ Sarit Center, Junction Mall และ The Hub Karen จนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2564 

Thai Trade Center,Nairobi in collaboration with the Thai Embassy organized the Taste of Thai Food Promotion launching event on 16 April 2021 at Sarit Center. The highlight of the event was the Thai cooking demonstration by
Chef Ali Mandhry - Massaman Curry, Lemongrass Chicken, and Banana in coconut milk. All participants were impressed by Thai dishes and interested to cook Thai food at home. Thai food products are still on sale until 3 May 2021 at
Carrefour Kenya Sarit Center, Junction Mall, and the Hub Karen.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ