สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ / The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ / The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 305 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที

The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the
Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2022
The Royal Thai Embassy in Nairobi organised the wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2022. The ceremony was presided over by H.E. Ms. Sasirit Tangulrat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Kenya. During the ceremony, the Ambassador together with the Embassy's diplomats and spouses paid homage and stood in silence for 89 seconds in tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ