สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ / The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ / The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2021

12 ต.ค. 2564

109 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที

The Wreath-Laying Ceremony on the Occasion of the
Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2021
The Royal Thai Embassy in Nairobi organised the wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October 2021. The ceremony was presided over by H.E. Ms. Sasirit Tangulrat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Kenya. During the ceremony, the Ambassador together with the Embassy's diplomats and spouses paid homage and stood in silence for 89 seconds in tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ