สถานทูตไทยบุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอธิโอเปีย/Royal Thai Embassy in Nairobi to boost Thailand's medical tourism in Ethiopia

สถานทูตไทยบุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอธิโอเปีย/Royal Thai Embassy in Nairobi to boost Thailand's medical tourism in Ethiopia

11 ส.ค. 2564

123 view
สถานทูตไทยบุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอธิโอเปีย

สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบี นำโดย น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทยประจำสาธารณรัฐเคนยา พร้อมด้วยนายนราวิชญ์ องคมงคล เลขานุการโท เดินทางเยือนเอธิโอเปียเพื่อบุกตลาดและรักษาฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเอธิโอเปีย
โดยได้จัดการประชุมออนไลน์ร่วมกับนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนไทย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนเอธิโอเปีย บริษัทประกันสุขภาพเอธิโอเปีย และบริษัทนำเที่ยวเอธิโอเปีย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอบริการด้านการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้ทำความรู้จักและขยายโอกาสทางธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการที่เกี่ยวข้องในลักษณะการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเอธิโอเปีย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มองถึงโอกาสในอนาคตโดยให้โรงพยาบาลเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในสาขาการแพทย์ที่เอธิโอเปีย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างยั่งยืนและครบวงจรมากขึ้น รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพของชาวเอธิโอเปียที่มีกำลังซื้อมากขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ เอธิโอเปียเป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออก แต่ละปีชาวเอธิโอเปียเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยจำนวนมากเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 ราย

สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบี มุ่งมั่นที่จะรักษาและขยายฐานลูกค้าผู้ป่วยชาวเอธิโอเปียให้เดินทางมารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างไทยกับเอธิโอเปียเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอย่างยั่งยืน

The Royal Thai Embassy in Nairobi to boost Thailand's medical tourism in Ethiopia
 
The Royal Thai Embassy in Nairobi, led by Ms. Sasirit Tangulrat, the Thai Ambassador, together with, Mr. Naravit Ongkamongkol, Second Secretary, hosted an online meeting with Mrs. Saowapa Jongkitipong, Director of International Health Division, Department of Health Service Support of the Ministry of Public Health of Thailand, and representatives from private hospitals of Thailand and Ethiopia, Ethiopia's insurance companies and travel agencies, on 4 August 2021 in Addis Ababa, to discuss and exchange views on the promotion of medical tourism in Thailand.

The meeting provided the participants with the platform to exchange views and introduce various services related to medical tourism. Moreover, the meeting enabled the private sector to expand business opportunities through business matching, which gained great attention from both the Thai and Ethiopian sides. In addition, the meeting also looked further to explore the possibility of Thailand's investment in the medical sector in Ethiopia in the near future.

Each year, approximately 20,000 Ethiopian tourists travelled to Thailand, mainly for the medical treatment. The Royal Thai Embassy in Nairobi is committed to further strengthening our cooperation with Ethiopia in public health sector for the mutual benefits.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ