สถานทูตไทยจับมือสื่อท้องถิ่นเคนยาสร้างภาพลักษณ์ไทยใหม่ในยุคโควิด / Thailand to Broaden Partnership with Kenyan Local Media amid COVID-19 Pandemic

สถานทูตไทยจับมือสื่อท้องถิ่นเคนยาสร้างภาพลักษณ์ไทยใหม่ในยุคโควิด / Thailand to Broaden Partnership with Kenyan Local Media amid COVID-19 Pandemic

25 ก.พ. 2564

91 view
สถานทูตไทยจับมือสื่อท้องถิ่นเคนยาสร้างภาพลักษณ์ไทยใหม่ในยุคโควิด / Thailand to Broaden Partnership with Kenyan Local Media amid COVID-19 Pandemic

ทูตไทยประจำเคนยาได้พบกับนาย Orlando Lyomu ประธานบริหารบริษัท (CEO) The Standard Group เมื่อวันที่ 24 กพ. 2564 เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับไทยและเคนยา โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ ได้แก่ การศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข รวมถึงการท่องเที่ยว ทั้งนี้ The Standard นับเป็นสื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเคนยาซึ่งมีสื่อในการเข้าถึงชาวเคนยาได้ทุกระดับ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อดิจิทัล

On 24 February 2021, Ms. Sasirit Tangulrat, the Thai Ambassador to Kenya, met with Mr. Orlando Lyomu, Chief Executive Officer of the Standard Group, the leading multimedia house in Kenya to discuss about the ways to promote Thailand and elevate acknowledgement between Thailand and Kenya among the general public, especially in key areas of mutual benefit as education, agriculture, public health, and tourism, to which the two countries paid attention amid the COVID-19 pandemic.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ