สถานทูตอาเซียนในเคนยาจับมือผลักดันความสัมพันธ์กับเคนยาในยุคโควิด/ ASEAN looking ahead to strengthen ties with Kenya amid the pandemic

สถานทูตอาเซียนในเคนยาจับมือผลักดันความสัมพันธ์กับเคนยาในยุคโควิด/ ASEAN looking ahead to strengthen ties with Kenya amid the pandemic

18 ก.พ. 2564

178 view
สถานทูตไทยในเคนยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงไนโรบี (ASEAN Nairobi Committee – ANC) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมดังกล่าว สถานทูตอาเซียนในเคนยาซึ่งประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่สาธารณชนเคนยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
On 17th February 2021, the Royal Thai Embassy hosted the 1st Working Group Meeting of the ASEAN Nairobi Committee (ANC) in 2021, which was attended by representatives from 4 ASEAN countries, namely, Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Thailand. In this regard, the meeting discussed about way forward to raise awareness of ASEAN prominence among the general public in Kenya amid the COVID-19 pandemic situation. The 4 ASEAN countries also explored possible activities to be organized in Kenya in 2021.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ