พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ Nairobi Buddhist Temple เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ Nairobi Buddhist Temple เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

| 125 view

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ Nairobi Buddhist Temple โดยมีพระภิกษุ Bhante Labunoruwe Sobitha Thero นำสวดเจริญพระพุทธมนต์รวม 5 บท ประกอบด้วย กรณียเมตตสูตร มงคลสูตร ชัยปริตร รัตนสูตร และโพชฌังคสูตร เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธาน และมีข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในเคนยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ