ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.พ. 2564

271 view
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบพหุภาคีนิยม โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรูปภาพด้านล่างที่แนบมานี้
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand is pleased to present the article entitled "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" on behalf of His Excellency Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. The general public, who is interested, can learn the above-mentioned article from the pictures attached hereto.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ