ทูตไทยร่วมกับทูตอาเซียนจับมือสภาหอการค้าเคนยาขยายโอกาสการค้าและการลงทุน/ The Ambassador of Thailand together with ASEAN Ambassadors in Nairobi joining hands with KNCCI to enhance trade and investment

ทูตไทยร่วมกับทูตอาเซียนจับมือสภาหอการค้าเคนยาขยายโอกาสการค้าและการลงทุน/ The Ambassador of Thailand together with ASEAN Ambassadors in Nairobi joining hands with KNCCI to enhance trade and investment

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 33 view

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทยประจำเคนยา พร้อมด้วยคณะทูตอาเซียนในกรุงไนโรบี อีก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าพบหารือกับนาย Richard Ngatia ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเคนยา (Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) และสมาชิกสภาหอการค้าฯ เคนยา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับเคนยา ในโอกาสนี้ประธานสภาหอการค้าฯ เคนยา ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจและนักลงทุนอาเซียนเข้ามาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเคนยาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ โดยมีท่าเรือเมืองมอมบาซาเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก และเคนยาเป็นที่ตั้งของบรรษัทต่างชาติที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ Google, Toyota, IBM, และ Coca Cola เป็นต้น นอกจากนี้ เคนยายังเป็นสมาชิกในกรอบความตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ได้แก่ East African Community (EAC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) และเป็นสมาชิกของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา (African Continental Free Trade Area (AfCFTA) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมตลาดประชากรกว่า 1.2 พันล้านคน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตเพื่อส่งเสริมมูลค่าการค้าการลงทุน ระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับเคนยาให้มากขึ้น

On 5 September 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Kenya together with the ASEAN Ambassadors to Kenya, consisting of the Indonesian, Malaysian, and the Philippine Ambassadors, paid a joint call on Mr. Richard Ngatia, the President of Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) to discuss the promotion of trade and investment between ASEAN region and Kenya. The President of KNCCI encouraged the ASEAN business sector to explore trade and business opportunities in Kenya. He reiterated Kenya’s strategic location as the logistical hub of East Africa. Kenya’s Mombasa port has been the largest port of East Africa for decades. In addition, a number of multinational corporations (MNC) like Google, Toyota, IBM, and Coca Cola, are located in Kenya. More importantly, Kenya is a member of a number of regional economic blocs, including East African Community (EAC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) and a member of the world’s largest free trade area, which is the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) covering a population of over 1.2 billion of Africa. At the end of the meeting, both sides determined to co-organize the events to increase trade and investment values in the coming years. 
รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ