ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเนื่องในโอกาสวันมหิดล เผยแพร่ในนามของนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “Prince Mahidol Day and Education for Humanity" by Mr. Tanee Sangrat, Director-General of the Department of Information and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเนื่องในโอกาสวันมหิดล เผยแพร่ในนามของนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “Prince Mahidol Day and Education for Humanity" by Mr. Tanee Sangrat, Director-General of the Department of Information and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 31 view
ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเนื่องในโอกาสวันมหิดล เผยแพร่ในนามของนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled “Prince Mahidol Day and Education for Humanity"
by Mr. Tanee Sangrat, Director-General of the Department of Information and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ