ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Rules)/The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Perhaps What the World Needs is a Little “Kamlangjai” (Inspiration of the Heart)" by Dr. Phiset Sa-ardyen, Executive Director of Thailand Institute of Justice (TIJ)

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Rules)/The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Perhaps What the World Needs is a Little “Kamlangjai” (Inspiration of the Heart)" by Dr. Phiset Sa-ardyen, Executive Director of Thailand Institute of Justice (TIJ)

13 ส.ค. 2564

106 view
ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Rules) ในนามของ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการริเริ่มโครงการกำลังใจ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเวทีระหว่างประเทศ
The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Perhaps What the World Needs is a Little “Kamlangjai” (Inspiration of the Heart)" by Dr. Phiset Sa-ardyen, Executive Director of Thailand Institute of Justice (TIJ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ