กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทย ณ ห้าง Carrefour ในเคนยา/Thai food products promotion in Carrefour Kenya

กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทย ณ ห้าง Carrefour ในเคนยา/Thai food products promotion in Carrefour Kenya

3 พ.ค. 2564

6 view

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยร่วมกับห้าง Carrefour Kenya สาขา Sarit Center, Junction Mall, The Hub Karen ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564
สถานทูตจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกันไปช็อป ชิม ใช้ สินค้าไทยที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 15 - 25% สำหรับสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ ข้าวไทย ทูนากระป๋อง กะทิ เครื่องแกงและซอสเครื่องปรุงต่าง ๆ

Thai Trade Center,Nairobi in collaboration with the Thai Embassy will organize the In-store Thai food products promotion in Carrefour Kenya at Sarit Center, Junction Mall and The Hub Karenduring 13 April - 3 May 2021. We provide 15 - 25% discount for selected items, including Thai rice, curry paste, canned Tuna, coconut milk, sauce, plastic container.