การจัดงานวันอาเซียนในกรุงไนโรบี ประจำปี 2564 / ASEAN Day Celebration in Nairobi in 2021

การจัดงานวันอาเซียนในกรุงไนโรบี ประจำปี 2564 / ASEAN Day Celebration in Nairobi in 2021

24 ส.ค. 2564

76 view
การจัดงานวันอาเซียนในกรุงไนโรบี ประจำปี 2564
น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ได้เข้าร่วมงานวันอาเซียน (ASEAN Day) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำกรุงไนโรบี โดยในปีนี้คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงไนโรบี ได้เชิญนาย Arthur Andambi, Director for Middle East, กระทรวงการต่างประเทศเคนยาเป็นแขกกิตติมศักดิ์ภายในงาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงไนโรบีได้ร่วมเฉลิมฉลอง 54 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งนอกจากการจัดงานวันอาเซียนแล้ว ในวันเดียวกันอินโดนีเซียยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงไนโรบี ครั้งที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ประกอบด้วย การจัดงานเทศกาลอาหารอาเซียนออนไลน์ (ASEAN Food Festival) รวมถึงการจัดการหารือกับหน่วยงานที่มีความสำคัญด้านการค้า การลงทุนในเคนยาเพื่อขยายโอกาสตลาดสินค้าอาเซียนในเคนยา

ASEAN Day Celebration in Nairobi in 2021
On 19th August 2021, Ms. Sasirit Tangulrat, the Thai Ambassador to Kenya attended the ASEAN Day in celebration of the 54th Anniversary of ASEAN foundation at the Indonesian Embassy in Nairobi. This year, the ASEAN Day Celebration had H.E. Ambassador Arthur Andambi, Director for Middle East of the Ministry of Foreign Affairs of Kenya as Guest of Honour. Besides the Celebration of ASEAN Day, the 3rd Meeting of the ASEAN Nairobi Committee (ANC) in 2021 was held to discuss about the activities to be organized during the 2nd half of the year 2021, which included the Virtual ASEAN Food Festival and a discussion with trade and investment authorities of Kenya with a view to promoting ASEAN products in Kenya.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ